Blankett Bodelningsavtal – Bodelning mellan sambor

Blankett för bodelningsavtal mellan sambor.

Med denna blankett kan du på egen hand skriva ett bodelningsavtal mellan två sambor som gjort en bodelning. Blanketten är mycket pedagogiskt utformad och du skapar snabbt ett komplett bodelningsavtal som uppfyller lagens krav.

Blanketten skickas till dig direkt när du gjort din beställning och du kan därför börja skriva bodelningsavtalet redan inom ett par minuter. Du får dessutom blanketten i både i Wordformat och pdf-format och kan välja mellan att använda ditt ordbehandlingsprogram eller ditt pdf-program när du ska fylla i blanketten. Du kan även skriva ut den direkt på din skrivare och fylla i den för hand.

Behöver du hjälp när du ska använda dig av blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Det är inte obligatoriskt för två sambor som separerar att göra en bodelning och skriva ett bodelningsavtal, vilket är fallet när två makar skiljer sig. Begär en av samborna att bodelning ska göras är emellertid den andra skyldig att medverka vid bodelningen. En begäran om bodelning måste framställas senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Därefter kan en sambo inte längre begära att en bodelning ska göras.

Även om det inte är obligatoriskt för två sambor att göra en bodelning och skriva ett bodelningsavtal är det ofta att rekommendera. Genom att göra en bodelning får samborna ett “ekonomiskt avslut” på sin relation samtidigt som risken för framtida ekonomiska krav från den andra sambon med anledning av sambförhållandet minimeras.

Använder du dig av denna blankett kan du själv skapa ett komplett bodelningsavtal mellan två sambor. Blanketten innehåller alla nödvändiga moment som behövs för ett giltigt bodelningsavtal. Dessutom är blanketten mycket pedagogiskt utformad varför du även kan använda den som en “lathund” för bodelningen.

Du får även en skriftlig instruktion som punkt för punkt förklarar hur du fyller i blanketten. Skulle du stöta på problem när du ska använda dig av blanketten för att skapa bodelningsavtalet kan du dessutom kontakta vår BlankettSupport.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett