Blankett Bodelningsavtal – Bodelning efter skilsmässa

Blankett för bodelningsavtal vid skilsmässa.

Med hjälp av denna blankett kan du själv skriva ett komplett och giltigt bodelningsavtal avseende en bodelning till följd av en skilsmässa. Blanketten är dessutom pedagogiskt utformad med separata delar för de två makarnas tillgångar och skulder vilket gör det enklare för er att genomföra bodelningen på ett korrekt sätt.

Blanketten skickas till dig per e-post och du får den i både Wordformat och pdf-format. Du kan därför fylla i blanketten i ditt ordbehandlingsprogram eller i din pdf-läsare och det är även möjligt för dig att skriva ut bodelningsavtalet och fylla i det för hand.

En skriftlig handledning för hur du fyller i blanketten ingår. Behöver du hjälp när du ska använda dig av blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport som står till ditt förfogande.

249 kr

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att när två makar skiljer sig måste de göra en bodelning. De måste dessutom upprätta ett bodelningsavtal som ska uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Med hjälp av denna blankett kan du själv skriva ett bodelningsavtal som uppfyller lagens krav.

Det finns inte någon fast tidsgräns för när en bodelning med anledning av en skilsmässa senast måste göras. Varje situation är unik men i praxis ska makar kunna begära bodelning i tio år efter skilsmässan och ännu längre.

I regel kräver bland annat banker att det gjorts en fullständig bodelning, och att ett skriftligt bodelningsavtal har upprättats, för att någon av makarna ska kunna beviljas lån efter en skilsmässa. I de flesta situationer är den bästa och smidigaste lösningen därför att bodelningen görs i direkt anslutning till skilsmässan.

Att göra en bodelning upplevs ofta som komplicerat. Denna blankett för bodelningsavtal är mycket pedagogiskt utformad med t ex särskilda avsnitt för respektive makes tillgångar och skulder. Följer du strukturen i blanketten får du även en beskrivning som steg-för-steg anger hur bodelningen ska genomföras.

När du laddar ner blanketten får du även en skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du fyller i blanketten och skapar ett giltigt bodelningsavtal.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett