Blankett Framtidsfullmakt

Blankett för framtidsfullmakt.

Med hjälp av denna blankett kan du själv skriva en professionell och komplett framtidsfullmakt. Blanketten är enkel att fylla i och du upprättar framtidsfullmakten på mindre än tio minuter.

I samband med din beställning väljer du om du vill ha en blankett för en framtidsfullmakt med begränsad eller vidsträckt befogenhet samt hur många fullmaktshavare som ska utses. Blanketten skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning och du får den i både Word-format och pdf-format.

Du kan läsa mer om blanketten och framtidsfullmakter längre ner på den här sidan.

295 kr

En framtidsfullmakt är ett utmärkt verktyg om du redan idag vill utse vem som ska kunna företräda dig den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska företräda dig och inom vilka områden.

Upprättar du inte en framtidsfullmakt har omgivningen inte något annat val än att begära att en god man utses för dig när du inte längre kan hantera personliga angelägenheter. En god man utses av domstol och det är inte längre du själv som avgör vem som ska ha rätt att företräda dig.

Blankett för en komplett framtidsfullmakt

Denna blankett för framtidsfullmakt är mycket omfattande och ska inte jämföras med de olika gratis mallar för framtidsfullmakter som är möjliga att ladda ner runtom på internet. När du använder dig av denna blankett kommer framtidsfullmakten att reglera bland annat följande:

  • vem som ska ha rätt att företräda dig varvid du kan utse flera fullmaktshavare,
  • inom vilka områden som fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska ha rätt att företräda dig,
  • vad som sker med framtidsfullmakten om du avlider,
  • vad som sker om en fullmaktshavare avlider,
  • fullmaktshavarens/fullmaktshavarnas möjligheter att ge gåvor för din räkning,
  • om fullmaktshavaren/fullmaktshavarna har rätt till arvode, och
  • fullmaktshavarens/fullmaktshavarnas redovisningsskyldighet och om en granskare ska utses.

Använder du dig av denna blankett kan du skriva en komplett och fullständig framtidsfullmakt vilket minskar risken för diskussioner och tvister mellan anhöriga den dag som fullmakten träder i kraft.

Välj mellan begränsad och vidsträckt befogenhet

När du gör beställningen måste du först välja om du vill skriva en framtidsfullmakt med vidsträckt eller en framtidsfullmakt med begränsad befogenhet. Vill du att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska kunna företräda dig inom i princip samtliga områden ska du välja blanketten med vidsträckt befogenhet. Vill du att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna endast ska ha rätt att företräda dig inom vissa särskilda områden som du själv anger ska du välja blanketten med begränsad befogenhet.

En eller flera fullmaktshavare

När du angett vilken typ av framtidsfullmakt som du vill skriva ska du ange antalet fullmaktshavare. I en framtidsfullmakt kan du utse flera fullmaktshavare och när du använder dig av vår blankett kan du även ange inom vilka områden som de ska företräda dig och om de ska företräda dig gemensamt eller om de ska företräda dig var för sig. Detta väljer du genom att kryssa i olika alternativ i blanketten.

Blankettsupport ingår

Blir du osäker på något när du ska fylla i blanketten för den framtidsfullmakt som du valt är du  välkommen att kontakta vår trevliga och kunniga BlankettSupport som står till ditt förfogande.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett