Blankett fullmakt på engelska

Blankett för fullmakt på engelska eller power of attorney som är benämningen på engelska.

Blanketten kan användas av både privatpersoner och företag. Med hjälp av blanketten kan du snabbt skapa en fullmakt på engelska. De enda uppgifter som du behöver fylla i är vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare samt inom vilka områden som fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren.

Blanketten skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning och du får blanketten i både Word- och pdf-format.

Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Har du inte engelska som modersmål, eller du av någon annan anledning är mycket duktig i engelska, kan det vara svårt att skriva en fullmakt på engelska. I regeln räcker inte den vanliga skolengelskan till för att skapa en professionellt utformad fullmakt, det vill säga en power of attorney.

Med stöd av denna blankett behöver du inte bekymra om hur du ska formulera dig på engelska. Du skriver in vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare samt under vilken tidsperiod som fullmakten är gällande. Efter detta återstår endast att ange vilka åtgärder som fullmaktshavaren kan vidta för fullmaktsgivarens räkning, därefter ska fullmakten undertecknas och du har en gällande fullmakt på engelska.

Du får blanketten i både Word- och pdf-format. Word-blanketten öppnar du enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-filen kan du öppna i ett pdf-program som t ex Acrobat Reader.

Skulle du stöta på problem, eller känner dig osäker, när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår trevliga BlankettSupport som står redo att hjälpa dig.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett