Blankett Fullmakt – Försäljning av bostadsrätt

Blankett för fullmakt avseende försäljning av bostadsrätt.

Med hjälp av denna blankett kan du själva skapa en fullmakt där en person (fullmaktsgivaren) som äger en bostadsrätt, eller del av en bostadsrätt, ger i fullmakt åt en en annan person (fullmaktshavaren) att sälja bostadsrätten för fullmaktsgivarens räkning.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du skapar en fullmakt på endast ett par minuter.

Du får blanketten per e-post omedelbart efter det att du gjort din beställning och du kan därför omgående upprätta din fullmakt. Blanketten skickas till dig i både Word- och pdf-format varför du kan fylla i mallen i både ditt ordbehandlingsprogram och i din pdf-läsare.

Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport som står till ditt förfogande.

249 kr

Ska du sälja din bostadsrätt och inte själv vill eller kan hantera försäljningen kan du ge en annan person en fullmakt att sälja bostadsrätten för din räkning. Förhållandet kan även vara det omvända, det vill säga att du ska hantera försäljningen av en bostadsrätt för en annan persons räkning. Det är till exempel inte ovanligt att personer som bor utomlands, men äger en bostadsrätt i Sverige, skriver en fullmakt till någon som bor i Sverige. Ett annat vanligt scenario är att en förälder ger en fullmakt till något av sina barn att sälja förälderns bostadsrätt.

Med stöd av denna fullmakt kan den person som får fullmakten (fullmaktshavaren) hantera i princip samtliga åtgärder som har samband med försäljningen som till exempel underteckna överlåtelseavtal, köpebevis och likvidavräkningshandlingar, ansöka om fullmaktsgivarens utträde ur bostadsrättsföreningen, ta emot och kvittera köpeskillingen med mera.

De enda uppgifter som du behöver fylla i är vem som är fullmaktsgivare respektive fullmaktshavare samt vilken bostadsrätt som fullmakten avser och under vilken tid som fullmakten ska vara gällande. Därefter har du en giltig fullmakt för försäljning av en bostadsrätt, eller en del av en bostadsrätt om fullmaktsgivaren endast äger en viss andel av bostadsrätten.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett