Blankett fullmakt – Patientjournal

Blankett för fullmakt avseende patientjournal.

Med denna blankett kan du skapa en fullmakt där en person (fullmaktsgivaren) ger i fullmakt åt en annan person (fullmaktshavaren) att begära ut uppgifter från fullmaktsgivarens patientjournal.

I fullmakten kan du ange vilka uppgifter i patientjournalen som fullmaktshavaren har rätt att begära ut. Därigenom har du möjlighet att begränsa vilka uppgifter som fullmaktshavaren ska få tillgång till.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du skapar fullmakten på mindre än tio minuter. Du får dessutom en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i blanketten och ger tips om vad du ska tänka på när du skriver en fullmakt avseende uppgifter i en patientjournal.

249 kr

Du kan använda dig av denna blankett för att skriva en fullmakt där en person ges i fullmakt att begära ut uppgifter från en annan persons patientjournal. Du bestämmer själv omfattningen av fullmakten och kan t ex ange att fullmaktshavaren endast har rätt att få ut vissa uppgifter, avseende en specifik behandling eller en viss sjukdom m m. Det är även möjligt för dig att begränsa fullmakten så att den endast gäller vid en viss vårdinrättning eller motsvarande.

Exempel på när blanketten kan användas:
Astrid har varit i kontakt med vården under ett antal gånger under de senaste året och hon har även varit inlagd vid ett tillfälle. Hon är orolig och har dessutom svårt att förstå allt som läkarna säger. Hon kan inte heller förklara för sin dotter Beata exakt vilken åkomma som hon har drabbats av, och inte heller vilken behandling som hon har genomgått.

 

Beata föreslår därför att Astrid ska skriva en fullmakt som gör det möjligt för Beata att ta del av patientjournal vad avser den vård som hon har erhållit under det senaste året. På så sätt kan Beata förstå vad hennes mamma har drabbats av för att därefter förklara detta för sin mamma.

 

Astrid kan använda sig av blanketten för att skriva en sådan fullmakt till Beata.

 

Du får blanketten i två versioner – en med bevittning och den andra utan. Vissa vårdinrättningar kräver att fullmakten är bevittnad för att den ska accepteras och i de situationerna ska du därför använda dig av versionen med bevittning. Är du osäker på vilka regler som gäller för just den vårdinrättning som är aktuell i ditt fall är rådet att du använder fullmakten med bevittning.

Förutom blanketten för fullmakten får du en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i blanketten. Den innehåller även ett par tips om vad du ska tänka på när du skriver en fullmakt för att få tillgång till uppgifter i en patientjournal.

Blanketten skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning och du kan därför skriva fullmakten redan inom ett par minuter. Du får blanketten i både Word- och pdf-format.

BlankettSupport ingår när du köper denna blankett och stöter du på problem när du ska fylla i blanketten får du omgående hjälp.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett