Blankett Gåvobrev – Fastighet

Blankett för gåvobrev avseende fastighet.

Med denna blankett kan du själv skriva ett professionellt utformat gåvobrev avseende en fastighet, eller en del av en fastighet. Genom att kryssa i en ruta på blanketten kan du bestämma om gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Det är även möjligt för dig att ange om gåvan ska betraktas som förskott på arv.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du skapar ditt gåvobrev på mindre än tio minuter. Du får blanketten i både Word- och pdf-format och den skickas automatiskt till dig per e-post i samma sekund som du slutför ditt köp.

Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Vid gåva av fast egendom, d v s fastighet, krävs att ett gåvobrev upprättas för att gåvan ska vara giltig. En muntlig utfästelse om att ge bort en fastighet är inte gällande. Det är även viktigt att gåvobrevet utformas på rätt sätt för att gåvan ska vara giltig och för att den som tar emot gåvan ska kunna söka lagfart på fastigheten.

Med hjälp av denna blankett kan du själv skriva ett giltigt gåvobrev avseende en fastighet. Blanketten kan användas både vid gåva av en hel fastighet och gåva av en endast en andel av en fastighet.

Vid gåva av fastighet vill gåvogivaren ofta att fastigheten ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Det innebär att fastigheten inte kommer att ingå i en bodelning om gåvotagaren senare skulle skilja sig eller om gåvotagaren avlider. I denna blankett kan du enkelt, genom att kryssa i en ruta, bestämma att fastigheten ska vara enskild egendom.

Det är även möjligt att enkelt ange om gåvan ska räknas som förskott på arv, vilket har betydelse framförallt när det finns flera bröstarvingar och det är endast en eller några av bröstarvingarna som får fastigheten i gåva. Genom att i gåvobrevet klargöra vad som gäller med avseende på förskott av arv minimerar du dessutom risken för framtida diskussioner och tvister mellan bröstarvingarna.

Blanketten är mycket att enkel att använda sig av och du behöver i princip endast skriva in vem som är gåvogivare respektive gåvotagare, vilken fastighet som gåvan avser samt om gåvan ska vara enskild egendom. Därefter är gåvobrevet klart för att undertecknande och bevittning. Vill du skriva in några särskilda villkor för gåvan finns det ett särskilt utrymme för detta i blanketten.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett