Blankett för inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn – Fri förfoganderätt – Bröstarvingar enskild egendom

Blankett för inbördes testamente mellan er som är gifta, och endast har gemensamma bröstarvingar, och som vill ärva varandra, samt när ni båda har avlidit ska bröstarvingarna ärva hela er kvarlåtenskap som enskild egendom.

Detta är ett testamente som alla makar med endast gemensamma barn borde upprätta. Genom att upprätta denna form av testamente kan ni vara säkra på att era bröstarvingar ärver arvet efter er som enskild egendom. Det innebär att ni skyddar arvet så att det stannar “inom släkten” även om någon av bröstarvingarna skulle skilja sig i framtiden.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som ni behöver skriva in är era egna och testamentsvittnenas personuppgifter. Därefter kan ni underteckna testamentet och vittnena kan bevittna era namnteckningar.

Blanketten skickas per e-post direkt efter beställningen och ni får den i såväl Word- som pdf-format. BlankettSupport ingår när ni köper denna blankett.

249 kr

Blankett för er som är gifta, med endast gemensamma barn, och som vill skriva ett inbördes testamente där ni uppnår följande:

  • att den av er som överlever den andre ärver all egendom med fri förfoganderätt efter den avlidne
  • att när ni båda har avlidit ska era bröstarvingar ärva all er egendom
  • att bröstarvingarna ärver egendomen som enskild egendom samt att avkastningen och eventuell ersättningsegendom också blir enskild egendom.

Är detta vad ni vill uppnå kan ni använda er av denna blankett för inbördes testamente.

Två makar med endast gemensamma barn äver varandra och sitter därmed, såsom det tidigare benämndes, i “orubbat bo”. Två makar som endast har bröstarvingar behöver därför inte upprätta ett testamente för att de ska ärva varandra, detta följer redan av reglerna i ärvdabalken.

Emellertid är huvudregeln i ärvdabalken att bröstarvingarna ärver egendomen som giftorättsgods. Enkelt förklarat innebär detta att om en bröstarvinge senare skulle skilja sig har bröstarvingens partner rätt till hälften av värdet på det arv som erhållits från bröstarvingens föräldrar. Vill två makar att deras barn, eller barnbarn, ska ärva egendomen som enskild egendom måste makarna upprätta ett testamente och ange detta i testamentet.

Exempel:
Ardis och Benjamin är gifta sedan många år tillbaka och har två gemensamma barn. Ingen av dem har några särkullbarn. De vill att den av dem som överlever den andre ska sitta kvar i “orubbat bo” och när de båda har avlidit ska deras bröstarvingar ärva all egendom och dessutom erhålla arvet som enskild egendom.

Ardis och Benjamin kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Blanketten skickas direkt till er per e-post och ni kan skriva ert testamente redan inom ett par minuter. Ni får dessutom blanketten såväl i Word-format som pdf-format och stöter ni på problem när ni ska öppna eller fylla i blanketten kan ni kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett