Blankett för inbördes testamente mellan makar utan bröstarvingar – Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt – När båda makarna har avlidit ärver båda makarnas arvingar

Med hjälp av denna blankett kan två makar utan bröstarvingar enkelt upprätta ett testamente där de ärver varandra och när båda makarna har avlidit fördelas arvet mellan båda makarnas arvingar vilka dessutom ärver egendomen som enskild egendom.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som behöver skrivas in är makarnas och testamentvittnenas personuppgifter.

Blanketten skickas per e-post i samma sekund som beställningen görs och den levereras i både Word- och pdf-format. Får ni problem när ni ska använda er av blanketten är ni välkomna att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Denna blankett kan användas av er som är gifta, inte har några bröstarvingar, och som vill uppnå följande:

  • Den av er som överlever den andra ärver den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.
  • När ni båda har avlidit fördelas er kvarlåtenskap mellan era arvingar på respektive sida.
  • Arvingarna ärver egendomen som enskild egendom.

Blanketten är mycket enkel att fylla i. De enda uppgifter som ni behöver skriva in är era egna och testamentsvittnenas personuppgifter. Alla andra uppgifter, som t ex att ni ärver varandra, hur arvet ska fördelas och era arvingar ärver er kvarlåtenskap som enskild egendom när ni båda har avlidit är redan ifyllda.

Exempel:
Alfredo och Birgitta är gifta med varandra och har inte några bröstarvingar. De vill att den av dem som överlever den andre ska kunna sitta kvar i “orubbat bo” och när de båda har avlidit ska deras respektive arvingar (deras syskon och syskonbarn) ärva deras kvarlåtenskap. Arvingarna ska dessutom erhålla arvet som enskild egendom.
Alfredo och Birgitta kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Blanketten skickas direkt till er per e-post. Den är som sagt var mycket enkel att fylla i men skulle ni stöta på problem, eller vara osäkra på något, står vår BlankettSupport redo att hjälpa er. Ni får blanketten i både Word- och pdf-format.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett