Blankett för inbördes testamente mellan makar – Grundmall

Blankett för inbördes testamente mellan makar som vill ha helt fria händer att formulera sitt testamente.

Denna blankett är en grundmall. Det innebär att när du använder dig av blanketten kan du vara säker på att ärvdabalkens formkrav för hur ett testamente ska vara utformat är uppfyllda. Samtidigt kan du själv skriva in hur ni vill att er egendom ska fördelas den dag som ni avlider. Så länge du inte skriver något som strider mot de tvingande reglerna om arv i ärvdabalken, såsom t ex en bröstarvinges rätt till laglott, kan ni fritt fördela er egendom som ni önskar.

Blanketten skickas till dig per e-post omedelbart efter att du gjort din beställning och du får den i både Word- och pdf-format. Skulle du stöta på problem när du ska använda blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport som står till ditt förfogande.

249 kr

Med hjälp av denna blankett kan två makar skriva ett testamente där de fritt kan formulera hur arvet efter dem ska fördelas. Utrymmet för själva testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där makarna anger hur de vill att deras kvarlåtenskap ska fördelas, är helt tomt. Du har därför stor frihet när du ska formulera hur arvet efter makarna ska fördelas och du kan skriva in såväl vad som ska ske när den första av makarna avlider som när båda makarna avlider.

Men friheten har sina gränser. Fördelningen av arvet efter makarna får inte stå i strid med de tvingande reglerna om arvsfördelning i ärvdabalken. Ett exempel på dessa regler är en bröstarvinges rätt till laglott som inte är möjlig att ”skriva bort” i ett testamente.

Du måste därför behärska ärvdabalkens regler om fördelning av arv för att du ska kunna använda dig av denna blankett. Behärskar du reglerna kan denna blankett användas av makar i de flesta situationer, oavsett om de inte har några barn, någon av dem har särkullbarn eller de endast har gemensamma barn.

Exempel 1
Makarna Anette och Bengt, som endast har gemensamma barn, önskar att när den förste av dem avlider ska den efterlevande maken ärva all egendom. När sedan den efterlevande maken avlider ska Cancerfonden erhålla ett belopp om 100 000 kronor och Anettes systerdotter Deborah ska erhålla ett belopp om 50 000 kronor. Vad som därefter återstår ska fördelas lika mellan Anettes och Bengts gemensamma barn.

 

Anette och Bengt kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

 

Exempel 2
De barnlösa makarna Tore och Fredrica önskar att när någon av dem avlider ska Greenpeace erhålla ett belopp om 50 000 kronor. Vad som därefter återstår ska ärvas av den efterlevande maken. När även den efterlevande maken har avlidit ska arvet fördelas så att Tores bror ärver 50 000 kronor, Fredricas brorsdotter ska ärva deras fritidsfastighet och vad som sedan återstår ska ärvas av Barncancerfonden.

 

Erik och Fredrica kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Du får blanketten i Word- och pdf-format. Du kan därför välja om du vill fylla i den i ditt ordbehandlingsprogram eller i ditt pdf-program, som till exempel Adobe Reader.

Mallen skickas till dig per e-post inom ett par sekunder från din beställning. Stöter du på problem är du välkommen att kontakta vår mycket duktiga BlankettSupport.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett