Blankett för inbördes testamente mellan sambor med gemensamma barn – Barn och sambo ärver hälften vardera – Barnen ärver allt efter båda sambornas bortgång

Blankett för inbördes testamente mellan er som är sambor och som endast har gemensamma barn.

Med den här blanketten kan ni skapa ett testamente som innebär att när någon av er avlider ärver barnen hälften av den avlidne förälderns kvarlåtenskap och den av er som överlever den andre  får den andra hälften. När den efterlevande senare avlider ärver barnen hela kvarlåtenskapen. De får dessutom arvet som enskild egendom.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och samtliga uppgifter om hur arvet ska fördelas är redan ifyllda. Det enda som återstår är att fylla i personuppgifter och underteckna testamentet i närvaro av två testamentsvittnen.

Blanketten skickas per e-post i samma stund som beställningen görs och den levereras i såväl Word- som pdf-format. Behöver ni hjälp när ni ska fylla i blanketten är ni välkomna att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Denna blankett kan användas av er som är sambor, med endast gemensamma barn, och som vill skriva ett testamente för att uppnå följande:

  1.  Att när den förste sambon avlider ärver barnen och den efterlevande sambon hälften vardera av den avlidne sambons kvarlåtenskap.
  2. Att när ni båda har avlidit ärver barnen hela kvarlåtenskapen.
  3. Att barnen ärver egendomen som enskild egendom.

Använder ni er av denna blankett kan ni skapa ett testamente där barnen får sina laglotter och den efterlevande sambon får den andra hälften av kvarlåtenskapen. Detta innebär att lagens krav på att barnen ska ha sina laglotter följs, samtidigt som den efterlevande sambon inte står helt lottlös.

Exempel:

Agatha och Bernard är sambor och har fyra barn tillsammans. De är medvetna om att om någon av dem avlider har barnen rätt till minst sina laglotter. Samtidigt vill de inte att den av dem som överlever den andre ska stå på ”bar backe”. De önskar därför skriva ett testamente som innebär att när den förste av dem avlider ska barnen få hälften av arvet och den efterlevande sambon ska få den andra hälften. På så sätt får barnen sina laglotter. Därefter vill Agatha och Bernard att när den siste av dem avlider ska barnen ärva all egendom.

 

Agatha och Bernard kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Som bekant är har sambor inte någon arvsrätt efter varandra och skriver ni inte något testamente har ni inte någon arvsrätt överhuvudtaget. Detta innebär bl a att barnen ärver all egendom om någon av er skulle avlida.

Blanketten är mycket enkel att fylla i. I princip behöver ni endast skriva in era personuppgifter. Därefter kan ni underteckna testamentet i närvaro av två vittnen. Det finns självfallet även en text för vittnena där de ska skriva under med sina namnteckningar.

Ni får blanketten per e-post ett par sekunder efter det att ni gjort er beställning. Skulle ni stöta på problem när ni ska använda er av blanketten är ni välkomna att kontakta vår BlankettSupport.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett