Blankett – Rättegångsfullmakt

Blankett för rättegångsfullmakt.

Med stöd av denna blankett kan du själv skriva en rättegångsfullmakt som uppfyller rättegångsbalkens krav på rättegångsfullmakter och som ger dig rätt att företräda en person, eller ett företag, i ett mål eller ett ärende inför domstol.

Blanketten är enkel att fylla i och du skapar rättegångsfullmakten på mindre än tio minuter.

Du får blanketten i både Word-format och pdf-format och du kan därför skriva in uppgifterna i blanketten i såväl ditt ordbehandlingsprogram om som din pdf-program.

Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Ska du företräda någon, oavsett om det är en privatperson eller en juridisk person, inför en domstol måste du ha en fullmakt från den som du företräder. Har du inte en fullmakt kan du inte agera som ombud i målet.

Reglerna om rättegångsfullmakter finns i rättegångsbalken, framförallt dess 12 kap. Rättegångsbalkens regler om rättegångsfullmakt är betydligt mer detaljerade än avtalslagens regler som reglerar “vanliga” fullmakter. Med stöd av denna blankett kan du upprätta en fullmakt som uppfyller rättegångsbalkens krav på en rättegångsfullmakt. Blanketten är mycket enkel att fylla i och du behöver i princip endast skriva in fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens personuppgifter samt vilket mål som fullmakten avser.

Fullmakten kan användas såväl om du ska företräda en juridisk person, t ex ett aktiebolag, som om du ska företräda en privatperson. Ska du företräda en juridisk person skriver du in den juridiska personens organisationsnummer i stället för personuppgifterna.

Du kan skriva ut blanketten och fylla i den för hand om så önskar men du kan även skriva in uppgifterna i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare och därefter skriva ut en komplett rättegångsfullmakt som ska undertecknas av fullmaktsgivaren innan den lämnas in till domstolen.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett