Blankett särlevnadsintyg

Blankett för särlevnadsintyg.

Med stöd av denna blankett kan du själv skapa ett särlevnadsintyg som ges in i samband med en ansökan om skilsmässa för att undvika betänketid.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i mallen och vad du ska tänka på när du ger in ett särlevnadsintyg till domstolen.

Blanketten skickas till dig per e-post direkt efter att du gjort ditt köp och du kan upprätta särlevnadsintyget inom ett par minuter. Du erhåller blanketten i både Word- och pdf-format. Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår trevliga BlankettSupport.

249 kr

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa i vissa situationer föregås av en betänketid på minst sex månader. Detta gäller bland annat om någon av makarna har barn under 16 år som bor hemma eller om någon av makarna begär betänketid.

Det finns emellertid ett undantag från denna regel. Har makarna levt åtskilda sedan minst två år ska domstolen omgående bevilja skilsmässoansökan – även om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år eller om en av makarna begär betänketid.

Till styrkande av att makarna levt åtskilda sedan minst två år kan den make som inte vill ha betänketid ge in ett särskilt särlevnadsintyg till domstolen. Med stöd av denna blankett kan du själv skapa ett sådant intyg. Du får även en pedagogisk skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du fyller i särlevnadsintyget och vad du bör tänka på när du ger in intyget till domstolen.

Du får blanketten i både Word- och pdf-format och kan därför välja om du vill fylla i uppgifterna i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare. Du kan självfallet även skriva ut blanketten direkt och fylla i den för hand om du så önskar. Blir du osäker på något när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport som omgående hjälper dig.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett