Blankett Skuldebrev – Enkelt skuldebrev med två låntagare

Blankett för skuldebrev med två låntagare.

Du kan använda dig av denna blankett för att skapa ett skuldebrev där två personer åtar sig att solidariskt betala ett visst belopp till låntagaren.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du kan ladda ner blanketten direkt efter ditt köp. Du får dessutom blanketten i både Word- och pdf-format.

Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport.

249 kr

Denna blankett är avsedd att användas när du ska upprätta ett enkelt skuldebrev med två låntagare. Det kan vara aktuellt t ex när en förälder lånar ut pengar till ett barn och barnets partner eller när en privatperson lånar ut pengar till två personer som ska använda pengarna för att starta ett företaget.

Enligt skuldebrevet är betalningsansvaret mellan låntagarna solidariskt. Detta innebär att långivaren kan vända sig mot vem som helst av låntagarna och kräva hela beloppet enligt skuldebrevet. Därefter får den låntagare som har betalt hela beloppet vända sig mot den andra låntagaren och kräva hälften av beloppet.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du skapar ett löpande skuldebrev med två låntagare på mindre än tio minuter.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett