Blankett för inbördes testamente mellan sambor utan bröstarvingar – Efterlevande sambo ärver med fri förfoganderätt – Efter båda sambornas bortgång fördelas arvet mellan båda sambornas arvingar

Blankett för inbördes testamente mellan två sambor som inte har några bröstarvingar och som vill ärva varandra samt att när de båda har avlidit ska deras arv fördelas mellan deras arvingar. Arvingarna ärver dessutom egendomen som enskild egendom.

All text är redan ifylld i blanketten. Det enda som ni behöver göra är att fylla i era personuppgifter och underteckna testamentet i närvaro av två vittnen som vidimerar att de bevittnat era namnteckningar.

Blanketten skickas per e-post direkt efter beställningen. Ni får blanketten i både Word- och pdf-format. Skulle ni stöta på problem när ni ska använda er av blanketten står vår BlankettSupport redo att hjälpa er.

249 kr

Denna blankett för testamente kan användas av er som är sambor, utan några bröstarvingar, och som vill uppnå följande:

  • Att ni ärver varandra med fri förfoganderätt, d v s när någon av er avlider ska den som är kvar ärva all den avlidnes egendom.
  • Att när ni båda har avlidit ska er egendom fördelas mellan era arvingar på respektive sida.
  • Att arvingarna ärver egendomen som enskild egendom.

All text i själva testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där ni anger vad som ska ske med egendomen, är redan ifylld. Det enda som ni behöver göra är att underteckna testamentet i närvaro av två vittnen som dessutom på testamentet vidimerar att de bevittnat era namnteckningar. Blanketten innehåller en särskild vittnesbekräftelse som vittnena undertecknar.

Att arvingarna ärver er egendom när ni båda har avlidit innebär enkelt förklarat att när den siste av er avlider kommer egendomen att delas upp i två lika stora ”högar”. En hög kommer att fördelas mellan den först avlidne sambons arvingar och den andra högen kommer att fördelas mellan arvingarna till den sist avlidne sambons arvingar.

Fördelning av arvet när ni båda har avlidit innebär att arvet först kommer att gå vidare till era föräldrar. Är inte dessa i livet går arvet vidare till era syskon och därefter till syskonbarnen.

Exempel:

Astrid och Bertrand är sambor. De vill att när någon av dem avlider ska den som är kvar ärva all den avlidnes egendom. När sedan även den efterlevande sambon har avlidit önskar de att hälften av den egendom som då finns ska fördelas mellan Astrids arvingar och den andra hälften mellan Bertrands släktingar. De vill dessutom att deras arvingar ska ärva egendomen som enskild egendom och på så sätt skydda arvet från att ingå i en bodelning om arvingen i framtiden skulle skilja sig.

 

Astrid och Bertrand kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Ni får blanketten per e-post i samma sekund som ni gör er beställning. Ni får den dessutom i både Word- och pdf-format. Skulle ni få problem när ni ska använda er av blanketten kan ni kontakta vår BlankettSupport som står redo att hjälpa er.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett