Blankett för inbördes testamente mellan sambor utan bröstarvingar – Fri förfoganderätt – Förordnande

Blankett för inbördes testamente mellan sambor som inte har några bröstarvingar. Enligt testamentet ärver samborna varandra och när båda samborna har avlidit ska deras kvarlåtenskap fördelas på sätt som de gemensamt har kommit överens om i testamentet.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och den skickas till er per e-post direkt efter att ni har gjort er beställning. Ni får blanketten i både Word- och pdf-format.

Stöter ni på problem när ni ska använda er av blanketten kan ni kontakta vår BlankettSupport som står redo att hjälpa er.

249 kr

Denna blankett är till för er som är sambor och som inte har några bröstarvingar och som vill:

  1. att när någon av er avlider ska den efterlevande sambon ärva all egendom, och
  2. att när ni båda har avlidit ska er egendom fördelas på sätt som ni tillsammans har kommit överens om i testamentet.

I princip kan ni testamentera bort er kvarlåtenskap till vem ni vill. Eftersom ni inte har några bröstarvingar kan ni välja att fördela er egendom till allt från vänner och släktingar till olika ideella organisationer eller stiftelser som till exempel Djurens vänner, Cancerfonden för att endast nämna några exempel.

Exempel

Anna och Bengt är sambor och de har inte några barn eller barnbarn. De vill att när någon av dem avlider ska den efterlevande ärva all den avlidnes egendom. När de båda har avlidit ska arvet fördelas så att Annas systerbarn ärver 100 000 kronor och att Bengts bror ärver 50 000 kronor. Det som därefter återstår ska ärvas av Cancerfonden.

 

Anna och Bengt kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Det enda som ni behöver skriva in i blanketten är era personuppgifter och hur ni önskar att er kvarlåtenskap ska fördelas när ni båda har avlidit. Alla andra uppgifter är redan ifyllda och ni får även kompletta instruktioner som förklarar vad ni ska tänka på i samband med undertecknandet samt vilka krav som gäller för testamentsvittnena.

Skulle ni vara osäkra på hur ni ska fylla i olika uppgifter eller om ni stöter på tekniska problem när ni ska använda er av mallen står vår BlankettSupport redo att hjälpa er.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett