Blankett för enskilt testamente – Grundmall

Blankett för enskilt testamente.

Med stöd av den här blanketten kan du själv upprätta ett testamente som uppfyller formkraven i ärvdabalken. Du får även en skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du fyller i blanketten och vad du ska tänka på när du skriver ett testamente.

Blanketten är en grundmall vilket innebär att du själv formulerar själva testamentsförordnandet, d v s den del av testamentet där du bestämmer vem som ska ärva vad. Så länge du följer reglerna i ärvdabalken kan du därför själv fritt bestämma hur arvet efter dig ska fördelas.

Blanketten skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning och du kan därför börja att skriva ditt testamente redan inom ett par minuter. Du får blanketten i både Word- och pdf-format.

BlankettSupport ingår när du köper denna blankett.

249 kr

Denna blankett är avsedd för dig som skriva ett testamente och som vill ha fria händer när du formulerar hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Under förutsättning att du följer de tvingande reglerna om fördelning av arv i ärvdabalken, som t ex en bröstarvinges rätt till sin laglott, har du stor frihet att bestämma hur arvet efter dig ska fördelas.

Blanketten kan med fördel användas av dig som inte har några bröstarvingar men även av dig som har bröstarvingar men inte önskar att de ska ärva all din kvarlåtenskap.

Exempel nr 1:
Abraham är ensamstående och har inte några bröstarvingar. Han vill inte att hans syskon eller hans syskonbarn ska ärva honom när han avlider då dessa redan har det bra ställt ekonomiskt. Han vill istället att hans granne ska ärva 50 000 kronor och vad som därefter återstår ska ärvas av Cancerfonden och Djurens vänner som ska få hälften vardera.

Abraham kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Exempel nr 2:
Claire är ensamstående och har aldrig varit gift. Hon har två barn som båda har utbildat sig och har en god ekonomi. Claire tycker därför att hennes barn inte behöver ärva all hennes egendom, framförallt inte som det finns så många andra behövande. Hon vill därför att hennes barn ska få sina respektive laglotter och resten ska tillfalla Läkare utan gränser, Amnesty och Greenpeace som ska få var sin tredjedel.

Claire kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt testamente.

Du får även en skriftlig instruktion som förklarar hur du fyller i blanketten och vad du ska tänka på när du skriver ett testamente. Har du frågor eller är osäker på hur du ska fylla i blanketten kan du kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport som står beredda att hjälpa dig.

Blanketten skickas till dig i både Word- och pdf-format och du väljer själv om du vill fylla i blanketten i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare. Du kan självfallet även skriva ut blanketten för att därefter fylla i den för hand.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett