Blankett Fullmakt – Grundmall för privatpersoner

Blankett för fullmakt mellan privatpersoner.

Blanketten är avsedd att användas för att skriva en fullmakt avseende vardagliga åtgärder. Genom att kryssa i ett antal kryssrutor kan du enkelt ange de vanligaste åtgärderna som fullmakten ska omfatta men det finns även ett särskilt utrymme där du själv i detalj kan ange vad fullmakten ska omfatta.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och du får den i både wordformat och pdf-format. Den skickas dessutom automatisk till dig per e-post när du gör din beställning och du kan därför börja att skriva din fullmakt redan inom ett par minuter.

Blir du osäker på hur du använder dig av blanketten eller du stöter på problem är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport.

249 kr

Fullmakter är ett juridiskt dokument som används flitigt i vår vardag. Det är ett mycket praktiskt verktyg när man av olika skäl behöver hjälp av en annan person för att utföra vissa åtgärder. Ofta kommer fullmakter till användning när någon blir sjuk eller drabbas av en olycka och därför inte har möjligt att själv utgöra åtgärderna.

En annan vanlig situation när fullmakter kommer till användning är när någon är bortrest eller av annat skäl inte kan vara “på plats” och vidta de åtgärder som behövs. I dessa situationer kan du använda dig av denna blankett för att skriva en fullmakt.

En fullmaktsblankett som är mycket enkel att fylla i

Blanketten är mycket pedagogiskt utformad och du kan själv enkelt fylla i de uppgifter som behövs. Du skriver in vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktshavare. Därefter anger du vilka åtgärder som fullmakten ska omfatta. Detta gör du enkelt genom att kryssa i olika rutor. Det finns även ett särskilt utrymme där du själv kan skriva in exakt vad fullmaktshavaren har rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning. När det är gjort ska fullmaktsgivaren underteckna fullmakten — därefter har du en gällande fullmakt.

Vill du skriva en fullmakt som ger fullmaktshavaren behörighet att företräda fullmaktsgivaren inom i princip samtliga områden kan du använda dig av en generell fullmakt. Vi har en särskild blankett för skapandet av en sådan fullmakt och du hittar den via följande länk: Blankett för generell fullmakt

Du kan fylla i blanketten på din dator eller för hand

Blanketten skickas till dig i både word-format och pdf-format. Du kan öppna blanketten på din dator fylla i uppgifterna på datorn och därefter skriva ut fullmakten. Du kan även skriva ut blanketten och därefter fylla i uppgifterna för hand med en penna om du tycker att det är enklare.

BlankettSupport står till ditt förfogande

Blir du osäker på hur du ska fylla i blanketten, eller har några andra frågor, kan du kontakta vår BlankettSupport som står till ditt förfogande.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett