Blankett Skuldebrev – Löpande skuldebrev med två låntagare

Blankett för löpande skuldebrev med två låntagare.

Med denna blankett kan du själv skapa ett löpande skuldebrev med två låntagare som är solidariskt betalningsskyldiga gentemot långivaren. Blanketten är mycket enkel att fylla i och du får den i både Word- och pdf-format.

Du kan ladda ner blanketten direkt efter det att du gjort ditt köp och behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten står vår BlankettSupport redo att hjälpa dig.

249 kr

Med denna blankett kan du själv upprätta ett skuldebrev där två låntagare är solidariskt betalningsskyldiga gentemot långivaren. Detta innebär att långivaren kan kräva full betalning av båda låntagarna. Skulle en låntagare betala hela skulden kan hen vända sig mot den andra låntagaren och begära att hen betalar hälften av beloppet.

Ett löpande skuldebrev är skapat för att kunna överlåtas. Låntagaren kan därför överlåta skuldebrevet, t ex genom att sälja det eller ge det i gåva, till någon som därefter övertar rätten till betalning enligt skuldebrevet. Löpande skuldebrev är vanligast i samband med kommersiella transaktioner. Som exempel kan nämnas att de flesta banklån är utformade som löpande skuldebrev. Det är mindre vanligt med löpande skuldebrev vid lån mellan vänner och inom familjen.

Vill du i stället upprätta ett enkelt skuldebrev med två låntagare hittar du en blankett för den typen av skuldebrev via följande länk: Blankett skuldebrev två låntagare.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett