Blankett Skuldebrev – Löpande Skuldebrev

Blankett för löpande skuldebrev.

Med hjälp av denna blankett kan du själv upprätta ett löpande skuldebrev. Blanketten är mycket enkel att fylla i och du kan ladda ner den direkt ett ditt köp. Du får dessutom blanketten i både Word- och pdformat.

Har du några frågor när du ska fylla i blanketten och skapa ditt löpande skuldebrev är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport som omgående hjälper dig.

249 kr

Ett skuldebrev är ett dokument som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp. Skuldebrev brukar delas upp i enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Denna blankett kan du använda för att skriva ett löpande skuldebrev. Vill du skriva ett enkelt skuldebrev hittar du en blankett för den typen av skuldebrev här: Blankett skuldebrev.

Skillnaden mellan ett enkelt och ett löpande skuldebrev är att det är enklare att överlåta ett löpande skuldebrev. Som exempel kan nämnas att de flesta banklån är skrivna i form av löpande skuldebrev vilket innebär att banken kan överlåta, t ex sälja, sitt krav enligt skuldebrevet till någon annan.

Denna blankett ska du därför använda om du vill skriva ett skuldebrev som ska kunna säljas vidare. Oftast används löpande skuldebrev vid mer affärsmässiga transaktioner. Är det fråga om lån inom familjen eller mellan vänner är det i regel ett enkelt skuldebrev som upprättas.

Med stöd av denna blankett kan du snabbt och enkelt skriva ett professionellt utformat löpande skuldebrev. Blanketten skickas till dig i både Word- och pdf-format och du kan ladda ner den direkt efter ditt köp.

Har du några frågor när du ska använda dig av blanketten är du välkommen att kontakta vår eminenta BlankettSupport.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett