Blankett Skuldebrev – Enkelt skuldebrev

Blankett för enkelt skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev är den vanligaste typen av skuldebrev vid lån och andra krediter mellan privatpersoner. Detta gäller särskilt vid lån mellan familjemedlemmar där det nästan undantagslöst är enkla skuldebrev som används.

Du kan ladda ner blanketten direkt efter att du gjort din beställning och du kan därför skriva ditt skuldebrev redan inom ett par minuter.

Behöver du hjälp med hur du ska använda dig av blanketten har du tillgång till vår BlankettSupport som hjälper dig.

249 kr

Detta är en blankett för ett enkelt skuldebrev som kan användas av såväl privatpersoner som företag eller organisationer.

Allmän information om skuldebrev

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp. Ibland används benämningen revers i stället för skuldebrev och de två begreppen avser samma typ av dokument. Reglerna om skuldebrev finns i skuldebrevslagen.

Syftet med ett skuldebrev är att det ska vara ett bevismedel på att det finns en skuld och vilka villkor som gäller för skulden, det vill säga till exempel hur och när återbetalning ska ske, vilken ränta som gäller och vad som gäller om inte återbetalning sker enligt de villkor som anges i skuldebrevet.

Skuldebrev kan användas mellan såväl fysiska personer som juridiska personer som t ex ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Den som har lånat ut pengar och har en fordran benämns ofta för fordringsägare, långivare, kreditgivare eller borgenär. Den som ska betala enligt villkoren i skuldebrevet benämns i regel som låntagare, kredittagare eller gäldenär.

Enkelt skuldebrev

Den vanligaste formen av skuldebrev vid lån mellan privatpersoner är ett enkelt skuldebrev. Det är nästan alltid ett enkelt skuldebrev som används när t ex föräldrar lånar ut pengar till sina barn. Genom att upprätta ett enkelt skuldebrev undviker föräldrarna framtida diskussioner mellan barnen om vilka villkor som gäller.

En annan situation där enkla skuldebrev är vanligt förekommande är när två makar eller två sambor köper en bostad tillsammans men där de inte betalar samma belopp i handpenning. Denna situation kan i regel lösas genom ett enkelt skuldebrev där den make eller sambo som betalt mindre åtar sig att betala ett visst belopp till den andra maken eller sambon.

Tänk på att ett skuldebrev mellan makar eller sambor i regel måste kompletteras med ett äktenskapsförord respektive ett samboavtal för att konstruktionen med ett skuldebrev ska fungera.

Alternativet till ett enkelt skuldebrev är ett löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas och innebär att den som är långivare kan t ex sälja sin fordran enligt skuldebrevet till någon annan. Vill du ha en blankett för ett löpande skuldebrev finner du en sådan här: Blankett löpande skuldebrev.

Blankett skuldebrev

Med stöd av denna blankett kan du själv skapa ett enkelt skuldebrev för de flesta situationer.

Blanketten innehåller allt som ett professionellt skuldebrev ska innehålla. Förutom att du självfallet anger vem som är långivare respektive låntagare och vilket belopp som ska betalas kan du skriva in vilken ränta som ska utgå, när betalning ska ske, hur betalning ska ske, vad som sker om låntagaren inte betalar enligt villkoren i skuldebrevet och du kan även skriva in helt egna bestämmelser.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och den skickas till dig per e-post i samma sekund som du gör din beställning varför du omgående kan skriva ditt skuldebrev. Du får dessutom blanketten i både Word- och pdf-format.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett