Blankett samboavtal – Viss egendom undantas från bodelning

Blankett för samboavtal där ni kan komma överens om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning om samboförhållandet skulle ta slut.

Denna blankett kan användas för att till exempel undanta en bostad, vissa möbler eller annan samboegendom från sambolagens bodelningsregler.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och ni skriver ert samboavtal på mindre än tio minuter. Ni får blanketten i både Word- och pdf-format. Skulle ni vara osäkra på hur ni ska använda er av blanketten kan ni kontakta vår BlankettSupport som står redo att hjälpa er.

249 kr

Denna blankett kan användas av två sambor som vill skriva ett samboavtal där de kommer överens om att viss specificerad egendom inte ska ingå i en bodelning om förhållandet skulle ta slut. Ni kan själva välja att skriva in vilken egendom som ska skrivas in i blanketten och därmed undantas från en eventuell bodelning i framtiden.

Blanketten kan användas för i princip vilken egendom som helst men vanligast är att den används för att undanta bostaden eller en särskild tavla eller liknande från bodelningsreglerna.

Det är möjligt att använda blanketten för att skapa ett samboavtal både före och under samboförhållandet.

Exempel på när blanketten kan användas:
Edith och Fares har bestämt sig för att bli sambor. Eftersom Edith har en betydligt bättre ekonomi är det hon som kommer att köpa den bostad som de ska bo i. Skulle samboförhållandet ta slut har Fares, enligt reglerna i sambolagen, rätt till hälften av värdet på bostaden. Detta gäller även om det är Edith som ensam äger bostaden och även själv har betalt för den.

 

Både Edith och Fares tycker inte att detta är rättvist. De kommer därför överens om att skriva ett samboavtal där det anges att bostaden inte ska ingå i en bodelning, men att övrig samboegendom ska delas, om samboförhållandet skulle ta slut.

 

Edith och Fares kan använda sig av denna blankett för att skriva sitt samboavtal

Blanketten skickas till er per e-post i samma sekund som ni gör beställningen och ni får den i både Word- och pdf-format. Stöter ni på problem när ni ska använda er av blanketten är ni välkomna att kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport.

Vill ni undanta all egendom från samboreglerna finns det en särskild blankett för det ändamålet via följande länk: Blankett för samboavtal där all egendom undantas från bodelningsreglerna i sambolagen.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett